Konsolidacja Grupy STOCKMEIER w Polsce

W efekcie realizacji procesów konsolidacyjnych w Grupe Kapitałowej STOCKMEIER, zarząd KRUSE Chemia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz komplementariusz STOCKMEIER Chemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Spółka komandytowa. z siedzibą w Poznaniu informuje, że na dzień 28 luty 2014 r. planowane jest wniesienie przedsiębiorstwa spółki KRUSE Chemia Polska Sp. z o.o. do spółki STOCKMEIER Chemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Spółka komandytowa.

W związku z powyższym STOCKMEIER Chemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przejmie w dniu, w którym dokonane zostanie wniesienie przedsiębiorstwa aportem do STOCKMEIER Chemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka Spółka komandytowa całość przedsiębiorstwa KRUSE Chemia Polska Sp. z o.o., w skład którego wchodzą między innymi prawa i obowiązki związane współpracą biznesową i realizacją dostaw przez KRUSE Chemia Polska Sp. z o.o. na rzecz naszych partnerów biznesowych w Polsce.

Jednocześnie informujemy iż od dnia wniesienia opisanego wszelka korespondencja związana z wykonaniem dostaw winna być kierowana do:


STOCKMEIER Chemia Spółka z o.o. i spółka sp.k.
ul. Obornicka 277
60-691 Poznań

Telefon: +48 61 666 13 55
E-mail: zamowienia@stockmeier.pl