Środowisko / Rozporządzenie REACH

Spełniamy wymogi, jakie stawia branży handlu substancjami chemicznymi wejście w życie rozporządzenia REACH. Wspólnie z SAP Systemhaus itelligence z Bielefeld (1.400 pracowników, siedziba w Bielefeld) stworzyliśmy dojrzałą rynkowo integrację w SAP. Trwa wdrażanie tego rozwiązania.

Szczegółowa treść rozporządzenia REACH jest bardzo obszerna. Dobry wgląd umożliwia serwis pomocy REACH Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) oraz Federalny Urząd Ochrony Pracy i Medycyny Pracy (BAUA), które oferują wsparcie oraz informacje dotyczące głównych zagadnień rozporządzenia.

• Serwis pomocy BDI (Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego)

• Serwis pomocy BAUA (Federalny Urząd Ochrony Pracy i Medycyny Pracy)

Tekst rozporządzenia REACH w ostatecznej wersji uchwalonej przez Parlament Europejski w dniu 13.12.2006 oraz przez Radę Europejską w dniu 18.12.2006 (Dziennik Urzędowy UE) dostępny jest pod poniższymi linkami w formacie PDF:
a) wersja niemiecka
b) wersja angielska

W razie dodatkowych pytań dotyczących rozporządzenia REACH pracownik naszej firmy, Pan dr Uwe Damrau chętnie udzieli Państwu informacji pod nr tel. 0521/3037182.

Odpowiedzialne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi jest bowiem w koncernie STOCKMEIER GRUPPE oczywistością. Wanny przechwytujące pod instalacjami magazynowymi i instalacjami napełniania, systemy oczyszczania ścieków, działania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, systemy sygnalizacji pożarowej i instalacje tryskaczowe są elementami naszej aktywnej ochrony środowiska.

Transporty materiałów niebezpiecznych własnym taborem wykonywane przez specjalnie wyszkolony personel i spedytorów doświadczonych w branży chemicznej zapewniają przyjazną środowisku logistykę do siedziby klienta.

Nasi wykwalifikowani przedstawiciele handlowi służą fachową poradą na miejscu w zakresie bezpiecznego i przyjaznego środowisku stosowania naszych produktów. Oczywiście udostępniamy Państwu zawsze aktualne karty danych bezpieczeństwa dla wszystkich dostarczanych przez nas produktów.

Firma posiada zespół zajmujący się zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, działający zgodnie z zasadami międzynarodowego programu Responsible Care Initiative. STOCKMEIER CHEMIE jest członkiem tej inicjatywy jako oficjalny uczestnik i tym samym podlega także kontroli zewnętrznej. Firma Stockmeier Gruppe przeprowadziła proces oceny zgodnie z ESAD II.

Potwierdzenia przeprowadzonych procesów oceny dostępne są do pobrania na niniejszej stronie w dziale „List of assessed companies" (Raport nr 40093 do 40102). Co trzy lata przeprowadzane są regularnie kolejne procesy oceny.