Jakość

Jakość

Działalność gospodarcza firm STOCKMEIER Gruppe zorientowana jest na wieloletnie i trwałe stosunki biznesowe. Nasza działalność od zawsze charakteryzuje się wysoką jakością produktów i usług.

W celu zobrazowania tego zaangażowania w sposób czytelny również dla naszych klientów, wszystkie firmy grupy posiadają certyfikaty DIN EN ISO 9001.

W ramach kontynuowania ulepszeń system zarządzania jakością jest stale rozwijany.
Priorytetem działań jest strategia „zero błędów“ obejmująca działania zapobiegające w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia błędów.

Konsekwentne wdrażanie SAP/R3 we wszystkich procesach w przedsiębiorstwie jest zasadniczym elementem zarządzania jakością w firmie.

Dzięki temu w każdej chwili zapewnione jest śledzenie pochodzenia partii towarów. Ponadto jesteśmy w stanie informować naszych klientów na bieżąco o zdolnościach dostawczych i statusie dostawy.